09.01.2023

Thor Park faciliteert innovatie: samenwerken voor succes

Eén plus één maakt drie – maar enkel op voorwaarde dat een samenwerking optimaal verloopt. Met die gedachte in het achterhoofd ontpopte het Genkse bedrijven-, technologie- en wetenschapspark Thor Park zich de afgelopen jaren tot de ideale voedingsbodem voor innovatie. Dat het delen van kennis, expertise en faciliteiten werkt, beamen start-up Innervate, engineering- en designbureau Comate en ingenieursbedrijf Absolem.

Samen bekeken deze bedrijven op Thor Park de mogelijkheden van de stretchable electronics van start-up Innervate. De coöperatie is een mooi voorbeeld van hoe het ecosysteem op Thor Park in elkaar zit – en hoe de toekomstige hub FacThory een broedplaats wordt voor de creatie en valorisatie van nieuwe hardware concepten.

Thor Park: het slimme startpunt

Thor Park is een bedrijven-, technologie- en wetenschapspark gelegen op de voormalige mijnsite van Waterschei in Genk. Het is een innovatie-hub waar onderzoeksinstellingen, startende en groeiende bedrijven én wereldspelers in de energiesector, slimme maakindustrie en smart cities samenkomen om hun ideeën om te zetten naar de realiteit.

De missie van Thor Park? Ondersteuning bieden bij het ontwikkelen en valoriseren van nieuwe producten door verschillende spelers toegang te geven tot de kennis, de infrastructuur en het netwerk dat ze nodig hebben. De focus ligt daarbij op het creëren van een uniek en gespecialiseerd ecosysteem, waarin organisaties elk op hun eigen manier hun expertise inzetten om de brug te maken van idee naar succesvol product.

Om dat proces zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, worden deze expertises geclusterd en verdeeld over verschillende locaties op Thor Park. Zo staan EnergyVille, T2-campus, IncubaThor en Thor Central op dit moment al ter beschikking. Binnenkort wordt FacThory toegevoegd: een modulaire productieomgeving waar nieuwe ecosystemen van bedrijven uit de slimme maakindustrie gecreëerd kunnen worden.

De meerwaarde van FacThory ligt in de aanvullende diensten die aangeboden zullen worden, zoals een projectmanager industrie 4.0 en verschillende pilot-and-contract-manufacturing diensten. Daarbij zal de focus liggen op gespecialiseerd advies en gerichte investeringen om de CAPEX zo laag mogelijk te houden. De oplevering van FacThory (zie onderaan in het geel) wordt eind 2023 verwacht.

Innervate: de beloftevolle start-up

De Limburgse start-up Innervate profileert zich als engineeringpartner voor robotfabrikanten die elektronica willen inwerken in bewegende delen. Oprichter Steven Nagels werkt tijdens zijn doctoraat aan het Instituut voor Materiaalonderzoek IMO-IMOMEC (UHasselt/imec) aan elektronica op basis van vloeibare metalen die rekken als een elastiek.  Nagels streeft naar een toekomst waarin elektronica even nauw verweven is met de bewegende delen van een robot als zenuwbanen dat zijn met de spieren en gewrichten van het menselijk lichaam.

Oprichter Steven Nagels licht toe: “Rekbare circuits zijn zeer interessant in toepassingen waar nood is aan zowel elektronische (sensor)functionaliteit als een hoge mate van beweeglijkheid. Die combinatie willen we, in eerste instantie, opzoeken in markten als robotica en automatisering. We starten met eenvoudige toepassingen, om van daaruit onze expertise verder te ontwikkelen tot we kunnen bijdragen aan exoskeletons of zelfs de volgende generatie actieve prothesen. Bij elke stap – van concept tot integratie – denken we actief mee.”

Innervate komt in contact met Thor Park tijdens zijn zoektocht naar een geschikte locatie om als start-up te vestigen. Thor Park biedt hiervoor de ideale voedingsbodem. Zowel het reeds aanwezige ecosysteem met bedrijven als Comate, Absolem, Yitch, Cobotracks en Merino Consulting Services als de geplande toevoeging van FacThory spelen een grote rol.

“De praktische omgeving en gemeenschappelijke toestellen zijn een ideale basis,” vertelt Nagels. “Maar de toegevoegde waarde van Thor Park is voor ons vooral het ecosysteem van like-minded ondernemers die gelijkaardige en maakindustrie specifieke cases oplossen. De vragen die wij ons stellen, zijn niet te vergelijken met die van de gemiddelde IT-startup.”

De toegevoegde waarde van Thor Park is voor ons vooral het ecosysteem van like-minded ondernemers die gelijkaardige en maakindustrie specifieke cases oplossen.

Steven Nagels, Oprichter Innervate

Thor Park

Voor die specifieke vraagstukken, kan je op Thor Park terecht bij de projectmanager industrie 4.0. Een ideale sparringpartner die onmisbare adviezen formuleert bij het opzetten van een efficiënte productieomgeving.

Erwin Junius, Projectmanager op Thor Park, verduidelijkt: “Bij startende bedrijven – en ook bij meer mature bedrijven – is productkennis vaak al voorhanden. De specifieke kennis over de processen en vereisten in een productieomgeving daarentegen zijn nog afwezig. Die moet nog opgebouwd worden, terwijl dit een belangrijk aspect is dat al vanaf het eerste ontwerp meegenomen moet worden in de ontwikkeling.”

De specifieke kennis over de processen en vereisten in een productieomgeving zijn vaak nog afwezig bij bedrijven. Die bouwen we samen op, omdat het een belangrijk aspect is dat al vanaf het eerste ontwerp meegenomen moet worden in de ontwikkeling.

Erwin Junius, Projectmanager Thor Park

Junius vervolgt: “Eén van de oefeningen waarmee gestart wordt, is value stream mapping. Daarbij analyseren we de deelprocessen en bekijken we actief hoe we deze kunnen verbeteren. Daarna volgt een risk assessment, waarbij we mogelijke varianten van het product bekijken en nagaan wat de impact van deze producten en processen zijn op vlak van milieu en veiligheid. Dat gebeurt uiteraard onder een strikte non-disclosure agreement.”

Tijdens deze analyse wordt duidelijk dat Innervate er baat bij heeft om andere bedrijven uit het Thor Park ecosysteem bij hun proces te betrekken. Zo verschijnen twee partners op het toneel: Comate, een ideale bondgenoot op vlak van productdesign en -ontwikkeling, en Absolem, die zijn sterkte vindt in proceskennis. Door in gesprek te gaan met beide partijen krijgt Innervate inzicht in de uitdagingen van een maakomgeving en kan de positionering bijgesteld worden.

“De rol van Thor Park bestaat uit enerzijds met bedrijven spreken en hun uitdagingen begrijpen en anderzijds de sterktes en capaciteiten van verschillende spelers aan elkaar linken”, legt Gabriële Buglione, Business Development Manager op Thor Park, uit. “Voor ons lijkt er op het eerste zicht geen rechtstreeks voordeel, maar uiteraard zijn wij pas succesvol als ons ecosysteem dat ook is. Daardoor zijn we onrechtstreeks gebaat bij deze samenwerkingen.”

De rol van Thor Park bestaat uit enerzijds met bedrijven spreken en hun uitdagingen begrijpen en anderzijds de sterktes en capaciteiten van verschillende spelers aan elkaar linken

Gabriële Buglione, Business Development Manager Thor Park

Comate: de partner in de ontwikkeling van een marktklaar product

Als engineeringpartner ondersteunt het Leuvens ingenieursbureau Comate verschillende bedrijven – van start-ups tot multinationals – in de ontwikkeling van innovatieve hardware producten. Met een team van 80 ingenieurs en productontwikkelaars brengen ze inzicht in de markt én de eindgebruikers. Aan de hand van prototypes maakt Comate de vertaling van vereisten en specificaties naar technologische oplossingen. Die worden met een passend design afgewerkt tot een marktklaar product. In de laatste stap biedt Comate hulp bij het opzetten van de productie en supply chain.

Zaakvoerder Sander Van den dries licht de match met Thor Park toe: “Thor Park is een plek waar enorm veel gebeurt op vlak van onderzoek, ontwikkeling en – binnenkort ook – manufacturing. Die thema’s zijn sterk gelinkt aan het dagelijkse reilen en zeilen van Comate. Met de ontwikkeling van FacThory in het vooruitzicht zijn wij ook aanwezig bij IncubaThor, de professionele werkruimte voor start-ups. Zo kunnen we het volledige ecosysteem van nabij opvolgen én ondersteunen.”

Het is op die plek bij IncubaThor dat Comate in contact komt met Innervate. Wat start als een kennismakingsgesprek, resulteert in het doorlichten van de projectstappen die de start-up zou moeten nemen en advies over de bijhorende budgetten en tijdslijnen. De match tussen de vragen en ambities van ondernemer Steven en de expertise van Comate is een feit.

“Het zijn deze eerste vrijblijvende gesprekken – die tot stand komen door onze aanwezigheid in een ecosysteem als Thor Park – die vaak resulteren in interessante samenwerkingen”, vertelt Business Developer Alexander Blockhuys. “Wanneer onafhankelijke personen een nood zien bij het ene bedrijf en een oplossing bij het andere bedrijf, is er potentieel voor een waardevol contact. Ook als er daar geen directe business uit volgt.”

Het zijn de eerste vrijblijvende gesprekken - die tot stand komen door onze aanwezigheid in een ecosysteem als Thor Park - die vaak resulteren in interessante samenwerkingen.

Alexander Blockhuys, Business Developer Comate

Thor Park

Comate ondersteunt al enkele jaren heel wat universitaire projecten en spin-offs, die na een intense periode van onderzoek en ruwe prototypes binnen de universiteitsomgeving de stap zetten naar marktklare producten en machines. Een voorbeeld daarvan is het Diepenbeekse FOx Biosystems: een spin-off van KU Leuven die zich sinds 2019, met behulp van kapitaalsteun van onder andere LRM, verdiept in geautomatiseerd bloedonderzoek. Daarnaast werkt Comate op dit moment samen met Solhyd, een spin-off van KU Leuven die een innovatief waterstofpaneel in de markt wil zetten.

Brede ondersteuning vanuit het netwerk

Naast technische ondersteuning kijkt Thor Park ook naar welke partners uit het bredere netwerk een meerwaarde kunnen bieden. Dat gaat van financiële partners – zoals LRM of Industrya – tot publieke partners – zoals POM Limburg of Stad Genk – tot partners van Limburg Startup – zoals SD Worx, Gevers, Van Havermaet, KBC Start-it en VOKA.

“We profileren ons graag als een soort Google voor de ondernemer”, motiveert Gabriële Buglione van Thor Park. “Met eender welke vraag kunnen ze bij ons terecht. We brengen hen met veel plezier in contact met één van onze partners, die op hun beurt een duidelijk antwoord geven op de vragen van de ondernemer. Voor Innervate hebben we bijvoorbeeld LRM betrokken. Samen worden dan de mogelijkheden bekeken voor een kapitaalronde. Daarnaast staan we rechtstreeks in contact met VLAIO en helpen we bedrijven bij het opstellen van hun ISS, de innovatie starterssteun.”

We profileren ons als een soort Google voor de ondernemer. Met eender welke vraag kunnen ze bij ons terecht. We brengen hen met veel plezier in contact met één van onze parters.

Gabriële Buglione, Business Development Manager Thor Park

Zo slaagt Innervate er in de tweede oproep voor innovatieve starterssteun van VLAIO in om geselecteerd te worden als één van de 69 innovatieve starters, waarvan acht Limburgse start-ups steun ontvangen. 

Ook Comate helpt start-ups bij de zoektocht naar funding. Het investeringsfonds Comate Ventures, een joint venture tussen Comate en Alychlo – de familiale investeringsholding van Marc Coucke – bestaat intussen één jaar. Comate Ventures voorziet pre-seed funding voor start-ups die innovatieve hardware producten ontwikkelen.

Oprichter Wouter Foulon licht toe: “Binnen Comate hebben we ervaring op vlak van het ontwikkelen van hardware. Vanuit onze expertise weten we dat dat een moeilijk, risicovol en duur proces kan zijn. Met Comate Ventures willen we een springplank zijn voor start-ups die hardware ontwikkelen. Op die manier kunnen zij op een zo efficiënt mogelijke manier tot het juiste eindproduct komen.”

Absolem: de kracht van meten én weten

Ingenieursbureau Absolem verbindt expertise, kennis en technologie om zo verschillende uitdagingen aan te pakken. De expertise en kennis zit bij meer dan 60 ingenieurs uit verschillende domeinen, de technologie is gecentraliseerd in een custom engineering center met laserlabo in Turnhout. ‘Van A tot Z’ klinkt bij Absolem als ‘van C tot P’: van concept tot productie bieden ze een brede waaier aan diensten en oplossingen.

Jurgen Adriaensen, Process Architect bij Absolem, verduidelijkt: “Onze sterkte zit in het feit dat we veel ervaring hebben met procesdenken. We slagen erin om dat te combineren met onze expertise in machinebouw en industriële digitalisatie. Met de mogelijkheden van ons eigen engineering center en de meetapparatuur van verlichtingsproducent Signify, die ook op onze site gehuisvest zijn, kunnen we een stuk sneller schakelen dan andere bedrijven.”

De meetapparatuur van Absolem maakt snel duidelijk waar mogelijke pijnpunten of bottlenecks liggen. Het engineering center bedenkt op basis van die input oplossingen, alternatieven en verbeteringen. In een volgende stap kunnen die in sneltempo in het labo getest worden. Door snel veel designs te maken en testen, slaagt Absolem erin om efficiënt en pragmatisch tot een betere versie te komen. Met de klant wordt telkens besproken waar hun verwachtingen liggen: wanneer is iets goed genoeg?

“Een bijkomend voordeel op dat vlak is dat we altijd mee nadenken over hoe we het productieproces zo eenvoudig mogelijk kunnen houden”, aldus Adriaensen. “Het mag nooit de bedoeling zijn dat je een operator dagenlang moet opleiden om een proces te kunnen voltooien. We kijken dus niet alleen naar de technologie, maar ook naar het totaalplaatje. Als we in de concept- of designfase elementen kunnen aankaarten die een investering vergen, maar op termijn een grote kostenbesparing zijn of voor meer marge zorgen, nemen we dat altijd mee. We focussen niet enkel op technologie: we denken altijd mee met de business van de klant.”

Met de groeiende nood aan smart manufacturing is een hub als Thor Park onmisbaar. Weten dat alle expertise op dat vlak op één centrale plek verzameld is, helpt productiebedrijven om hun eerste stappen te zetten naar een beloftevolle toekomst.

Jurgen Adriaensen, Process Architect Absolem

Thor Park

Het ecosysteem van Thor Park

Meedenken met de business van de ondernemer. Daar schuilt ook de match tussen Absolem en Thor Park.

“Door bedrijven samen te brengen, ontstaat er een bepaalde synergie”, stelt Jurgen. “Je leert elkaar kennen en leert van elkaar. Je creëert connecties en gaat samen de uitdaging aan. Of je klopt bij elkaar aan voor hulp.”

Adriaensen besluit: “Met de groeiende nood aan smart manufacturing is een hub als Thor Park onmisbaar. Weten dat alle expertise op dat vlak op één centrale plek verzameld is, helpt productiebedrijven om hun eerste stappen te zetten naar een beloftevolle toekomst.”

FacThory: het volgende hoofdstuk

FacThory is een multifunctionele locatie ter ondersteuning van bedrijven uit de maakindustrie. Het gebouw huisvest productie-units, een labo- en testomgeving en verschillende kantoren waar bedrijven een ruimte kunnen huren en beroep kunnen doen op pilot-and-contract-manufacturing diensten. Deze toekomstige hub op Thor Park zal als middel dienen om een volledig ecosysteem te bouwen rond de slimme maakindustrie.

Bekijk website

FacThory wordt gebouwd in vier fasen en zal in totaal goed zijn voor 30.000 m² werkbare oppervlakte.
Fase 1 zal afgerond worden in december 2023 en bestaan uit:

  • 3.500 m² productievloer
  • 1.000 m² labo- en testruimtes
  • 3.500 m² kantoren
FacThory
Vraag

Wie kan terecht bij FacThory?

Antwoord

FacThory is enerzijds een plaats voor kleine bedrijven die nog geen vaste werkplek hebben of die op zoek zijn naar een nieuwe locatie. Anderzijds kunnen ook grote bedrijven – uit binnen- en buitenland – FacThory gebruiken als externe R&D-site. Op die manier kunnen ze apart van hun hoofdkantoor aan nieuwe producten of processen werken, zonder daarbij afgeleid te worden door dagelijkse operationele taken.

Vraag

Hoe is FacThory opgebouwd?

Antwoord

De productievloer van FacThory bevindt zich op de benedenverdieping. Daar kunnen bedrijven als Innervate hun eindproducten maken of assembleren of hun proces verbeteren door bijvoorbeeld een pilootlijn te testen.
Op de eerste verdieping bevinden zich de labo- en testruimtes. Die zijn enerzijds bestemd voor bedrijven die ondersteunende diensten aanbieden in het maakproces, zoals integratoren, robotisering en – in het geval van Absolem – automatisatie. Anderzijds kunnen bedrijven ook zelf of met een partner als Comate werken aan een prototype.
Op de tweede verdieping vind je de kantoorruimte voor de bedrijven die op de lager gelegen verdiepingen aan het werk zijn. Ook bedrijven die actief zijn in de maakindustrie, maar die geen fysiek product hebben, kunnen er terecht. Denk daarbij bijvoorbeeld aan organisaties die XR-toepassingen ontwikkelen of bedrijven die bezig zijn met datacaptatie, -visualisatie, -analyse en artificial intelligence.

Vraag

Waarom kiezen voor FacThory?

Antwoord

Door verschillende soorten bedrijven – letterlijk – onder één dak samen te brengen, kunnen ze elkaars kennis en expertise gebruiken om globaal te verbeteren. Zo kan bedrijf A XR-technologie ontwikkelen in de kantoren en deze concretiseren met behulp van de machines en procesexperten van bedrijf B. Bedrijf B kan op zijn beurt geholpen worden met de kennis en technologie die ontwikkeld wordt door bedrijf A.
De kennis en technologie uit de kantoren kan dus rechtstreeks toegepast worden in de praktijk. Het feit dat er een productievloer aanwezig is, maakt het makkelijker om ontwikkelingen te testen, analyseren en optimaliseren.

Vraag

Pilot-and-contract-manufacturing?

Antwoord

Het ecosysteem van Thor Park wordt vervolledigd door een projectmanager industrie 4.0 en de verschillende machines die er ter beschikking staan. De doelstelling is en blijft om CAPEX-investeringen voor het ecosysteem zo laag mogelijk te houden door als Thor Park zelf te investeren. Er wordt geïnvesteerd in niet-conventionele machines die door hun innovatieve karakter nieuwe productiemethodes triggeren. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een hybride 3D-printer met in-line X-ray inspectie of technologie om het concept digital twins voor zowel product, proces als een combinatie van beide te faciliteren. Ook aan ‘operator friendly’ toepassingen wordt gedacht, zoals cobots om testing en integratie in het productieproces te faciliteren


FacThory: Financiële steun

FacThory wordt gerealiseerd met de steun van het Europees Fonds voor Regionale ontwikkelingen (EFRO – project 1383) en het Agentschap Innoveren en Ondernemen (Hermes Fonds). De financiële steun bedraagt respectievelijk 5,2 MEUR en 1,0 MEUR.

Wij maken gebruik van cookies of gelijkaardige technologieën (bv. pixels of sociale media plug-ins) om o.a. uw gebruikservaring op onze website zo optimaal mogelijk te maken. Daarnaast wensen wij analyserende en marketing cookies te gebruiken om uw websitebezoek persoonlijker te maken, gerichte advertenties naar u te verzenden en om ons meer inzicht te geven in uw gebruik van onze website.

Gaat u ermee akkoord dat we cookies gebruiken voor een optimale websitebeleving, opdat wij onze website kunnen verbeteren en om u te kunnen verrassen met advertenties? Bevestig dan met "OK".

Wenst u daarentegen specifieke voorkeuren in te stellen voor verschillende soorten cookies? Dat kan via onze cookie policy. Wenst u meer uitleg over ons gebruik van cookies of hoe u cookies kan verwijderen? Lees dan onze cookie policy.