09.08.2022

Oproep: Partnerschap aanleg 5de generatie thermisch netwerk (CollecThor)

Thor Park heeft de ambitie om, samen met verschillende partners, een 5de generatie thermisch netwerk (CollecThor) te ontwikkelen. Dit om futureproof gebouwen duurzaam te kunnen verwarmen en koelen via ondiepe geothermie en zo maximaal restwarmte en -koude onderling uit te wisselen. Via deze oproep wordt een warmteleverancier gezocht die kan aansluiten op het warmtenet dat Fluvius op Thor Park voorziet, passend in de beheersoverdracht die stad Genk aan Fluvius heeft toegekend op het vlak van het ontwikkelen, aanleggen en de exploitatie van warmtenetten.

 

Achtergrond

Warmte en koude zijn belangrijke energiedragers in de transitie naar een volledig hernieuwbare energievoorziening. Een groot deel van de primaire energie wordt vandaag immers gebruikt om gebouwen te verwarmen en te koelen. Daarnaast wordt er op grote schaal ingezet op de elektrificatie van het energiesysteem en om deze transitie mogelijk te maken moet de flexibiliteit die inherent aanwezig is in thermische netwerken en de aangesloten verwarmingssystemen optimaal benut worden.

Het 5de generatie thermische netwerk op Thor Park (CollecThor) wil een antwoord bieden op deze uitdagingen. De bedoeling is om de gebouwen duurzaam te verwarmen en te koelen via ondiepe geothermie en tevens maximaal restwarmte en -koude onderling uit te wisselen. De bestaande gebouwen (Thor Central, IncubaThor, EnergyVille 1 en 2) en de nog op te richten gebouwen (in totaal 8 kavels) zullen aangesloten worden op dit netwerk. Het concept is uiterst modulair en laat toe om het systeem op langere termijn te laten groeien en ontwikkelen in tegenstelling tot de thermische netwerken die vandaag in Vlaanderen en meestal ook in de rest van Europa uitgerold worden. Het netwerk zal daarnaast ook gebruikt worden als onderzoeksinfrastructuur om innovatieve technologieën verder te ontwikkelen en te demonstreren.

 

Scope

De opdracht omvat de engineering, de bouw, aansturing en de uitbating van een laag temperatuur warmtenet als warmteleverancier, waarbij de deelfinanciering en dus ook het business model deel moet uitmaken van de opdracht. De warmteleverancier sluit aan en takt af op het distributienetwerk dat geen deel uitmaakt van deze opdracht. Verder zorgt de warmteleverancier voor de nodige vergunningen en contracten met de betrokken partijen zijnde: FLUVIUS als distributienetbeheerder, EnergyVille als toplayer stuurprogramma leverancier (voor optimalisatie) en warmteafnemers op de site. De facturatie naar de verschillende partijen onderling loopt ook over de warmteleverancier. Voor de onderlinge communicatie tussen de verschillende partijen zorgt een SPOC. Deze SPOC-functie zal opgenomen worden door de facility manager van het Thor Park.

 

Kandidatuurstelling

Tegen vrijdag 2 september 2022om 15u00 dient via email aan project.budgetondersteuning@genk.be een ondertekende brief met kandidatuurstelling te worden ingediend bij Stad Genk. Alle specifieke voorwaarden en meer informatie zijn terug te vinden in de volledige prospectus.

Wij maken gebruik van cookies of gelijkaardige technologieën (bv. pixels of sociale media plug-ins) om o.a. uw gebruikservaring op onze website zo optimaal mogelijk te maken. Daarnaast wensen wij analyserende en marketing cookies te gebruiken om uw websitebezoek persoonlijker te maken, gerichte advertenties naar u te verzenden en om ons meer inzicht te geven in uw gebruik van onze website.

Gaat u ermee akkoord dat we cookies gebruiken voor een optimale websitebeleving, opdat wij onze website kunnen verbeteren en om u te kunnen verrassen met advertenties? Bevestig dan met "OK".

Wenst u daarentegen specifieke voorkeuren in te stellen voor verschillende soorten cookies? Dat kan via onze cookie policy. Wenst u meer uitleg over ons gebruik van cookies of hoe u cookies kan verwijderen? Lees dan onze cookie policy.