Gabriële Buglione, Joris Merckx en Erwin Junius
01.10.2021

HOTSPOT VOOR ENERGIETRANSITIE EN SLIMME MAAKINDUSTRIE: Regiobedrijf – Thor Park

Onder de voormalige mijnschacht van Waterschei ontwikkelt Thor Park zich als de hotspot bij uitstek voor energietransitie en slimme maakindustrie. Het nieuwe management wil de volgende jaren tal van bedrijven en start-ups aantrekken om Limburg in deze domeinen naar een hoger niveau te tillen. De plannen zijn ambitieus.

Joris Merckx is sinds 1 december aangesteld als algemeen directeur van Thor Park. Hij heeft een ruime ervaring in verschillende multinationals en private equity. Samen met Gabriële Buglione en Erwin Julius vormt hij een trio dat Thor Park de volgende jaren op de kaart moet zetten. Gabriële is industrieel ingenieur chemie met een bijkomende master in management en economie. Hij staat als business development manager in voor het identificeren van synergiën tussen de verschillende organisaties actief op Thor Park en voor het uitbouwen van het ecosysteem in de twee kerndomeinen energie en maakindustrie. Erwin is aangesteld als expert- en projectmanager industrie 4.0 waar hij ruime ervaring in heeft. 

Na een recente kapitaalsverhoging hebben LRM en de Stad Genk elk 47,5% van de aandelen van Thor Park in handen. De KU Leuven tekent voor de overige 5%. De missie van Thor Park is enerzijds om de energietransitie te versnellen door wetenschappelijk onderzoek en bedrijven te combineren. Anderzijds is het de bedoeling om startende bedrijven en gevestigde waarden bij elkaar te brengen in een ecosysteem om kennisuitwisseling te bevorderen. Thor Park wil de uitwisseling tussen bedrijven en onderzoeksinstellingen promoten zodat de som van het geheel groter is dan de delen.

“We willen als proeftuin een aantal ontwikkelingen op vlak van energietransitie demonstreren naar het publiek en de regelgevende overheden toe”, legt CEO Joris Merckx uit. “Zo kunnen ze zien dat er bepaalde technologieën functioneren die meer vervuilende technologieën kunnen vervangen. Een voorbeeld is de discussie over de aanleg van een thermisch net waarbij men geen gebruik meer maakt van een klassieke gasverbrandingsinstallatie, maar waarbij water uit de ondergrond wordt gebruikt om een gebouw te koelen of te verwarmen. Er lopen momenteel gesprekken met een netbeheerder om dat op ons park te implementeren. Als je een dergelijke investering vandaag gaat afzetten ten opzichte van de huidige gasprijzen en de klassieke manier van verwarmen, moet je vaststellen dat dat niet rendabel is. Maar kijk wat er vandaag gebeurt met de elektrificatie van het wagenpark. Er volgt sowieso een beweging naar die nieuwe technologieën. Zo krijg je een bepaalde kritische massa en worden die goedkoper en meer toegankelijk.” 

Joris Merckx: “Naast de energietransitie werken we aan de slimme maakcampus die wil helpen om de maakindustrie, waar Genk destijds met onder andere Ford veel te betekenen had, terug naar België en Limburg te halen. Maar dat kan enkel als het om slimme maakindustrie gaat. Ik trap een open deur in als ik zeg dat we niet-concurrentieel zijn ten opzichte van de lageloonlanden. We moeten dus volop inzetten op industrie 4.0. Een begrip dat veel wordt misbruikt. Eigenlijk gaat het over data genereren en daar ook iets mee doen. Vanaf het design van een product moet men al zorgen dat het slim en geconnecteerd is. Het ontwerp moet slim, circulair en duurzaam zijn. Alle materialen moeten opnieuw gebruikt kunnen worden. Door iets te doen met de beschikbare data, kan je het proces verder optimaliseren, automatiseren en future proof maken. Bijvoorbeeld met behulp van cobots die de operatoren bijstaan. Dat hele traject willen we hier demonstreren.” 

Slimme maakcampus

STERCK.  Jullie starten met de bouw van die slimme maakcampus in oktober 2021?

Merckx: “Dat klopt. Die campus zal in totaal 32.000 m2 beslaan. In een eerste fase starten we met 8.000 m2. Het is de ambitie dat bedrijven, start-ups en scale-ups het hele proces van idee tot design for manufacturing kunnen doorlopen. Om daarna elders, liefst in Genk of Limburg, aan volumeproductie te gaan doen. In die zin willen we dus ook een proeftuin zijn voor de maakindustrie. We zijn volop in gesprek met geïnteresseerden, waaronder ook een aantal gevestigde waarden. De eerste fase is een moeilijke, omdat we het concept moeten concretiseren zonder exact te weten wie er zich gaat vestigen. We willen het gebouw voorlopig opleveren in december 2022.”

Gabriële Buglione: “Er zijn nu al tal van bedrijven in de IncubaThor aanwezig die in de maakindustrie actief zijn. Van de 40 organisaties (inclusief kennisinstellingen en dergelijke) die vandaag op Thor Park aanwezig zijn, zijn er 26 à 27 met linken in de domeinen maakindustrie en energietransitie. Dat gaat van start-ups en eenmanszaken tot volwassen kmo’s.” 

STERCK. Naast die twee kerndomeinen willen jullie ook inzetten op smart city applications?

Merckx: “Dat is inderdaad ook een domein waar we onze terreinen en ons netwerk voor willen openstellen. We zijn dan wel geen city, maar een heel typische toepassing zijn bijvoorbeeld de slimme camera’s voor bewaking die onder meer ook het parkeergebeuren in goede banen kunnen leiden: slimme verlichting, slimme sturing van gebouwen, auto’s en laadpalen … Ons park vormt een mooie experimenteerzone voor die technologie.”

STERCK. Thor Park is ook de eerste regelluwe zone in Vlaanderen. Leg dat eens uit? 

Merckx: “De regelluwheid bestaat erin dat de overheid een uitzondering maakt op de regels rond het uitwisselen van energie. Je kan thuis niet zomaar energie uitwisselen met je buurman. Wij kunnen dat wel tussen onze gebouwen. Zo heeft Thor Central met de grote glazen koepel een grote energiebehoefte. Als de zon schijnt, kunnen de zonnepanelen op het dak van EnergyVille gebruikt worden om de airco van Thor Central aan te sturen. We kunnen ook elektriciteit uitwisselen met gelijkstroomnetten. Dit zijn zaken die elders niet mogelijk zijn omdat het niet mag volgens de wet.” 

Expertise beschikbaar

STERCK. Welke boodschap hebben jullie voor Limburgse ondernemers? 

Merckx: “Uiteraard kijken we naar ondernemingen die in de energietransitie of de maakindustrie actief zijn. Niet elk bedrijf komt in aanmerking om zich hier te vestigen. De uitwisseling binnen ons ecosysteem is enorm belangrijk. Een bedrijf dat naar hier komt, wordt automatisch een deel van dat ecosysteem. Men kan er teruggevallen op de aanwezige expertise. Een start-up gespecialiseerd in software voor slimme laadpalen kan bijvoorbeeld samenwerken met andere partijen. De thema’s van vandaag zijn dermate complex dat één individueel bedrijf dat niet meer volledig alleen kan afdekken. Zeker niet als het om een startend bedrijf gaat. Onze bedrijven kunnen tegelijk ook terugvallen op de aanwezige academische onderzoekscentra. Het is voor een bedrijf vaak efficiënter om, in plaats van zelf onderzoekers aan te nemen en die in een labo te zetten, terug te vallen op een breed netwerk van onderzoekers en daarvoor te betalen.” 

Buglione: “Een belangrijke boodschap is ook dat we hier nog plaats hebben. Er kunnen nog heel wat gronden verkocht worden of via een recht van opstal verhuurd worden. Er is hier ook een businesspark beschikbaar. Dat is niet te versmaden, want de vrije ruimte wordt schaars. Verder bevinden we ons hier in een prachtige omgeving. Thor Park is een publiek park en dat zorgt voor de nodige dynamiek. De site oogt mooi en het is voor werknemers aangenaam om hier te werken en te vertoeven. Ook worden er opleidingen georganiseerd in de T2-campus. Voor een startende onderneming in nieuwe technologie opent dat mogelijkheden. Bovendien staat duurzaamheid bij ons centraal. Er is een thermisch net, we werken aan CO2-neutrale gebouwen. Dat wordt steeds belangrijker en onze bedrijven kunnen dat uitspelen. In de reeds bestaande infrastructuur van EnergyVille zijn labo’s beschikbaar, in de IncubaThor kantoren, vergaderzalen en andere faciliteiten. Bovendien hebben we een gemakkelijke toegang tot de verschillende aandeelhouders in Thor Park, elk met hun specifieke toegevoegde waarde.”

Merckx: “Voor de slimme maakcampus gaan we ook zelf investeren in een aantal toestellen en toepassingen die een bedrijf af en toe nodig heeft, maar waar het zelf niet in kan investeren. We willen die als een soort van service ter beschikking stellen om zo de drempel te verlagen. Als we die investeringsdrempel kunnen verlagen, is dat interessant voor starters.” 

Buglione: “We gaan als Thor Park pas succesvol zijn als onze bedrijven succesvol zijn. Het is onze dagelijkse taak om hen ondersteunen met wat ze nodig hebben.”

Bron: Buglione, G., Merckx, J., & Junius E. (2021, 10 mei). Hotspot voor energietransitie en slimme maakindustrie. Sterck Magazine., van https://www.sterck-magazine.be/limburg/editie-42/hotspot-voor-energietransitie-en-slimme-maakindustrie-3709/

Wij maken gebruik van cookies of gelijkaardige technologieën (bv. pixels of sociale media plug-ins) om o.a. uw gebruikservaring op onze website zo optimaal mogelijk te maken. Daarnaast wensen wij analyserende en marketing cookies te gebruiken om uw websitebezoek persoonlijker te maken, gerichte advertenties naar u te verzenden en om ons meer inzicht te geven in uw gebruik van onze website.

Gaat u ermee akkoord dat we cookies gebruiken voor een optimale websitebeleving, opdat wij onze website kunnen verbeteren en om u te kunnen verrassen met advertenties? Bevestig dan met "OK".

Wenst u daarentegen specifieke voorkeuren in te stellen voor verschillende soorten cookies? Dat kan via onze cookie policy. Wenst u meer uitleg over ons gebruik van cookies of hoe u cookies kan verwijderen? Lees dan onze cookie policy.